Rakastamme lähimmäistä

Lähimmäisenrakkautemme ponnistaa ekumeenisesta kristillisyydestä. Olemme avoimia, vieraanvaraisia ja rohkeasti rakastavia lähellä ja globaalisti.

Tyttöjen ja naisten oikeudet

Käytännön teoilla edistämme tyttöjen ja naisten tasa-arvoa ja oikeuksien toteutumista sekä luomme osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Tartumme rohkeasti tyttöjen ja naisten eriarvoisuuteen.

Vastuu luomakunnasta

Kunnioitamme luomakuntaa kaikessa toiminnassamme. Edistämme osaltamme kestävää kehitystä ja globaalikasvatusta.