Helsingin NNKY hakee Tyttötyön johtajaa Vuosaaren tytöt -toimintaan

Nykyisen tyttötyön johtajamme lähtiessä jatkamaan opintojaan ulkomaille, etsimme vakituiseen työsuhteeseen uutta asiantuntijaa ja esihenkilöä tyttötyön ohjaajille ja vapaaehtoisille. Toiminta on STEA-rahoitteista ja 9-19-vuotiaille suunnattua avointa toimintaa, pienryhmiä, kouluyhteistyötä, loma-ajantoimintaa ja verkossa toimii tytöille suunnattu ryhmächat. Toimintaa toteutetaan Tyttöjen olohuoneella Rastilassa ja yhteistyöverkoston kanssa.

Tyttötyön johtaja vastaa Vuosaaren tytöt -toiminnan kokonaisuudesta. Tehtäviin kuuluu mm. toiminnan tuloksellisuudesta ja taloudesta vastaaminen, arviointi ja kehittämistyö, rahoitushakemukset ja viestintä. Tarvitsemme joukkoomme esihenkilöä, joka on valmis käärimään hihat ja tekemään myös käytännön toimintaa sekä ohjaa tyttöryhmiä.

Helsingin NNKY:n tyttötyössä hyödynnetään Turvallisen tilan mallia, joka on kehitetty vastaamaan erityisesti Vuosaaresta nousseita tarpeita. Tavoitteena on vahvistaa tyttöjen itsetuntoa, vertaissuhteita ja osallisuutta. Tila on käyttäjilleen psyykkisesti, fyysisesti ja hengellisesti turvallinen. Tytöt voivat olla omana itsenään yhteiskunnan ja yhteisöjen paineiden ulkopuolella. Yhdessä tyttöjen kanssa luodaan tilan – Tyttöjen olohuoneen – periaatteet.

Tule mukaan tekemään merkityksellistä työtä Vuosaareen!

Edellytämme
Vähintään viiden vuoden kokemusta järjestö- ja/tai johtamistyöstä
Kokemusta rahoitushakemuksista sekä arviointityöstä
Erinomaisia yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja
Itseohjautuvaa, tuloksellista ja kehittävää työskentelyotetta
Arvostamme
Ylempää (sosiaalialan) korkeakoulututkintoa
Kokemusta esihenkilötyöstä
Aiempia osoitettuja näyttöjä menestyksekkäistä projekteista Kokemusta sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisestä työstä

Työ alkaa sopimuksen mukaan elokuussa 2021. Haku päättyy 18.6. Työhaastattelut pidämme 23. ja 24.6. Henkilöarvioinnit tehdään 28-29.6. Lähetäthän hakemuksesi ja CV:si yhtenä tiedostona osoitteeseen: susanna.kuusisto@hnnky.fi

Lisätietoja voit kysyä nykyiseltä tyttötyön johtajalta Susanna Kuusistolta ma 7.6. klo 10-11 sekä ma 14.6. klo 10-11, puh. 040-5519384 tai toiminnanjohtaja Leena Vilkalta 15.6 klo 8-9 puh. 044-5944528. Tutustu yhdistykseemme kotisivuiltamme www.hnnky.fi.

Noudatamme sosiaalialan järjestöjä koskevaa työehtosopimusta, vaativuusryhmä 6. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lain Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (2002/504) mukainen hyväksyttävä rikosrekisteriote.