luomakuntaleiriLuomakuntahankkeen tavoitteena on kehittää tyttöjen ajattelun taitoja ja rohkaista heitä kestävään kehitykseen.