Luomakuntahankkeen (2018-2020) tarkoituksena on tarjota tytöille iloa luonnosta ja eläimistä sekä lisätä heidän kiinnostustaan ympäristöasioihin. Tavoitteena on kehittää tyttöjen ajattelun taitoja ja rohkaista heitä kestävään kehitykseen.

 

Syksyllä alkavat luonto- ja eläinkerhot koululaisille. Syyslomalla pidetään iloa luonnosta ja eläimistä -päivleiri 9–12-vuotiaille tytöille. Kesällä hankkeen toimintaa olivat luonto- ja eläinaiheiset leirit.