Luomakuntahankkeen (2018-2020) tarkoituksena on tarjota lapsille ja nuorille iloa luonnosta ja eläimistä sekä lisätä heidän kiinnostustaan ympäristöasioihin. Tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten ajattelun taitoja sekä rohkaista heitä kestävään kehitykseen.

 

Keväällä luonto- ja eläinkerhot koululaisille. Kesällä hankkeen toimintaa ovat tyttöjen luonto- ja eläinaiheiset leirit.