Helsingin Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys kehittää ja lisää naisten ja tyttöjen yhteisvoimaa ja johtajuutta, jotta täydet ihmisoikeudet, hyvinvointi, turvallisuus, vapaus, oikeudenmukaisuus ja rauha voidaan taata kaikille ihmisille. Suomeen vuonna 1896 perustettu Helsingin NNKY on yksi Suomen vanhimmista naisjärjestöistä.

Olemme osa maailmanlaajuista NNKY-liikettä, jossa vahvistetaan tyttöjen ja naisten itseluottamusta ja johtajuutta yli 120 eri maassa. NNKY-liike on eri-ikäisten, rohkeasti toistensa, yhteisöjensä ja koko maailman hyväksi toimivien tyttöjen ja naisten liike. Liike tukee naisia ja tyttöjä johtajuuteen, vahvistaa tasa-arvoa ja ihmisoikeuksien toteutumista, kasvattaa vastuullisuuteen sekä tekee vaikuttamistyötä, jonka alueina ovat naisiin kohdistuva väkivalta, naisten seksuaali- ja lisääntymisterveys, hiv/aids, rauha ja oikeudenmukaisuus, naisten taloudellinen asema sekä kestävä kehitys. NNKY-liikkeen ydinajatus on naisten ja tyttöjen mahdollisuus muuttaa valtarakenteita ja luoda oikeudenmukaista, tasa-arvoista ja väkivallatonta maailmaa.

Yhdistyksen kristillinen arvopohja on lähimmäisenrakkautta, palvelua ja auttamista, joka tuo yhteen ja osallistaa lapset ja nuoret, tytöt ja naiset sekä perheet riippumatta kulttuurisesta tai uskonnollisesta taustasta ja tarjoaa mahdollisuuden ystävyyssuhteiden luomiseen, syvällisiin keskusteluihin sekä ekumeenisuuteen ja uskontodialogiin osallistujien toiveista ja tarpeista käsin.

Mitä tarkoitamme kun puhumme tytöistä?

Toimintamme on tarkoitettu tytöille ja naisille, sukupuolen moninaisuus huomioiden. Tytöillä viittaamme laajaan ja monipuoliseen joukkoon ihmisiä, joka pitää sisällää tytöksi ja naiseksi identifioituvat, muunsukupuoliset sekä omaa sukupuoli-identiteettiään pohtivat henkilöt. Meillä on myös toimintaa, johon ovat tervetulleita kaikki sukupuolesta riippumatta!