Johtajuuden kehittämiseksi ja tasa-arvon lisäämiseksi

NUORTEN NAISTEN JOHTAJUUSKOULU-HANKE

Vaikka Suomi mielletään yhdeksi mailman tasa-arvoisimmista maista, sukupuolten välinen tasa-arvo etenkin työelämässä toteutuu puutteellisesti. Naisten määrä johtavissa asemissa on edelleen merkittävästi alhaisempi kuin miesten. Vaikuttaviksi tekijöiksi on tunnistettu mm. arkuus hakeutua johtajiksi, sukupuolittuneet uravalinnat, lasikatto-efekti, normit ja arvot.

NNJK on vuonna 2020 AVI:n kehittämisrahoituksella käynnistetty hanke, jonka toiminta jatkuu vuonna 2022 Helsingin kaupungin rahoittamana. Tavoitteena on kehittää nuorten 16-29-vuotiaiden naisiksi identifioituvien johtajuustaitoja ja antaa heille keinoja ja itsevarmuutta seurata unelmiaan. Hankkeen tarkoitus on vähentää sukupuolten välistä epätasa-arvoa etenkin työelämässä ja pitää sisällään muun muassa erilaisia kurssikokonaisuuksia, tilaisuuksia ja tapahtumia sekä mentoriohjelman 18-vuotta täyttäneille osallistujille. Kaikki hankkeen toiminta on maksutonta osallistujille.

Kysymykset ja yhteistyöehdotukset: katri.janerko@hnnky.fi tai 0505241770. Hankkeesta kiinnostuneet voivat seurata meitä instagramissa nimimerkillä @nuorijohtajuus

Hankkeen ohjausryhmä 2022: Jonna Hällström, Laura Tiitu, Erika Pikkuhookana ja Leena Vilkka.

KEVÄÄN TAPAHTUMIA

CV -TYÖPAJA

Onko CV työn alla? Pohditko millainen on hyvä CV ja miten erottua työnhakijoiden massasta?

Järjestämme kevään viimeisenä tapahtumana CV-työpajan, jossa käydään läpi hyvän CV:n kriteerejä työelämän osaajien ohjeistuksessa. Osallistujat pääsevät tuunaamaan omaa CV:tään yksilöohjauksen kautta sekä keskustelemaan työnhausta mukavassa renossa seurassa.

Työpaja pidetään 31.5 klo 17.30-19.00 Oodissa. Osallistuminen on maksutonta ja paikkoja on rajallisesti! Sitovat ilmoittautumiset on tehtävä 29.5 mennessä oheisen linkin kautta: https://forms.office.com/r/M3kp7TXQ32

KESÄN TOIMINTAA

LÖYDÄ JOHTAJUUTESI

Löydä johtajuutesi-kurssi 16-29-vuotialle naisille. Kurssi koostuu kolmesta tapaamisesta, joiden aikana osallistujat tunnistavat omia vahvuuksiaan ja haasteitaan, kehittyvät johtajuustaitojen osalta, ja kasvattavat itseluottamustaan. 

Kaikki tapaamiset sisältävät osallistavaa toimintaa, jonka tarkoituksena on mahdollistaa aito kehitysprosessi mukavassa, rennossa porukassa 🙂

Kurssi järjestetään torstaisin 9.6-23.6.22 klo 17.30-19.00 Oodin ja HNNKY:n tiloissa. Kurssi on osallistujille maksuton ja sitovat ilmoittautumiset tulee tehdä 6.6.22 mennessä. Ilmoittautuminen: https://forms.office.com/r/mhjazYpa0B

FIND YOUR INNER LEADER

By the request of our English-speaking followers: Free of charge, interactive workshop to take the first step in pursuit of finding your inner leader. During the workshop we delve into our strengths and challenges while learning the basics of becoming a leader in a nice, relaxing company. The workshop will be held at Oodi, the central library, on 13th of June at 17.30 till 19.00. The workshop will be in English. 

Join us and sign up by 10.6! There is only so many spots available 🙂 Sign up: https://forms.office.com/r/GHhuKh3MTd

JOHTAJUUSKOULUN VERKKOKURSSI

Johtajuuskoulun verkkokurssi on kaikille johtajuuden perusteista kiinnostuneille suunnattu kurssi. Kurssi on maksuton ja sen voi suorittaa helposti itselle sopivana hetkenä milloin vain ja missä vain!

Tilaa ja lataa kurssi osoitteesta: https://www.verkkovalmentajat.fi/product/nuorten-naisten-johtajuuskoulutus/

OPPILAITOSYHTEISTYÖ

Johtaja koulutukset

Järjestämme myös Nuori Johtaja- koulutuksia yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Koulutuksien kesto ja sisältö sovitetaan toiveiden mukaiseksi. Tänä keväänä toteutamme 13 oppitunnin kokonaisuutta Vuosaaren lukiossa ja kahdeksan oppitunnin kokonaisuutta Stadin ammattiopistossa.

Kokonaisuus perustuu osallistaviin, interaktiivisiin harjoituksiin ja pitää sisällään mahdollisuuksien mukaan vierailevia puhujia. Kokonaisuus koostuu 15 johtajuusteemasta, joista muokataan osallistujien toiveiden mukainen kokonaisuus. Koulutus kehittää osallistujia kokonaisvaltaisen johtajuuden osalta keskittyen niin itsensä johtamiseen kuin myös muiden johtamiseen.

Kutsumme kursseille mielellämme eri alojen osaajia vierailijoiksi. Tänä keväänä kurssillamme vieraili muun muassa yrittäjä Juliana Laurila yrityksestä Unfiltered https://unfilteredd.net/

Toisen asteen oppilaitoksena tai korkeakouluna voit tilata koulutuksen tai kysyä lisää niistä: katri.janerko@hnnky.fi

”Kokonaisuudessaan ihan huippu koulutus ja opin paljon itsestäni ja ryhmässä toimimisesta.”

”Hauska ohjelma, ei liian semmonen koulumainen et istuttais 3h päivässä ku te puhutte vaan kivoja praktisia tehtäviä.”

”Todella hyvin johdettu ja ohjattu! Ohjaajat todella mukavia ja läheisiä!”

Kurssitoimintaamme osallistuneiden palautetta.

NNJK MENTORIOHJELMA

NNJK mentoriohjelma antaa 18-vuotta täyttäneille naisille mahdollisuuden yksilölliseen ohjaukseen. Mentoriohjelmassa yhdistämme aktorit eli mentoroitavat heille sopivien mentorien kanssa, jotka pystyvät neuvomaan heitä heidän matkallaan kohti omia tavoitteitaan ja unelmiaan. Mentori ja aktori tapaavat vähintään kuusi kertaa noin puolentoista tunnin ajan. Tapaamisissa keskustellaan aktorin tulevaisuuden haaveista, asetetaan selkeät tavoitteet ja työskennellään yhdessä niitä kohti.

Mentoriohjelman keskiössä on rakentava, henkilökohtaisia tavoitteita tukeva yhteistyö, joka lisää aktorin taitoja sekä tietämystä ja kasvattaa hänen itseluottamustaan seurata unelmiaan. Mentori puolestaan kehittää taitojaan ohjaajana ja alan asiantuntijana päästen seuraamaan nuoren matkaa ja kehitystä. Ilmoittaudu rohkeasti mukaan toimintaan. Ohjelma on käynnissä koko vuoden ajan, joten pystyt sovittamaan osallistumisesi aikataulusi mukaisesti.

Voit ilmoittautua mentoriohjelman aktoriksi linkin kautta https://forms.office.com/r/Wwn3336ufs Etsimme myös lisää mentoreita, jotta voimme vastata mentoroitavien toiveisiin mahdollisimman hyvin. Otamme mieluusti toimintaan kaiken ikäisiä ja taustaisia mentoreita! Mentoriksi: https://forms.office.com/r/8wX6bqefB7

”If you cannot see where you are going, ask someone who has been there before.” 

— J Loren Norris

Vapaaehtoiseksi?

Kiinnostaako johtajuus ja itsensä kehittäminen? Haluatko kehittyä muiden ohjaamisessa tai oletko jo alan osaaja, joka voisi lahjoittaa hiukan aikaansa hyvälle asialle? Osaatko jo tai haluatko kehittyä esimerkiksi viestinnässä, sosiaalityön alalla tai vaikka HR taitojen osalta?

Etsimme nyt vapaaehtoisia, jotka voisivat lahjoittaa hieman aikaansa hankkeellemme. Vapaaehtoinen voi osallistua esimerkiksi kurssin vetämiseen, tapahtuman suunnitteluun tai vaikka niistä viestimiseen. Vapaaehtoiset koulutetaan, joten tämä tehtävä sopii myös niille, jotka eivät vielä ole kaiken osaajia, mutta haluavat kehittyä ja kokeilla rajojaan. Hankkeemme tarkoitus on mahdollistaa myös vapaaehtoisten kehitysmatka sekä tukea vapaaehtoisia heidän tavoitteittensa saavuttamisessa..

Vapaaehtoiset voivat itse päättää minkä verran aikaa he lahjoittavat hankkeelle ja millaisia tehtäviä he tekevät hankkeessamme. Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi rohkeasti, sillä otamme mielellämme porukkaan kaikenlaisia vapaaehtoisia. Lähde mukaan kehitysmatkalle ja kivaan vapaaehtoisporukkaan! 🙂 https://forms.office.com/r/7kEN5yE9tq

MUU HANKKEEN TOIMINTA

Nuorten naisten johtajuus-podcast

Etsitkö jotain kiinnostavaa kuunneltavaa? Nuorten naisten johtajuus-podcast paneutuu tasa-arvokysymyksiin ja johtajuuteen. Podcastia pitävät yhdistyksen nuoret Susanna Vilkka ja Wilma Tallgren. Podcast pitää sisällään mielenkiintoisia vierailijoita sekä monipuolisia näkökulmia käsiteltäviin aiheisiin. Podcast on kuunneltavissa helposti spotifyn kautta.

MISTÄ KAIKKI ALKOI?

Helsingin NNKY:ssä oli pitkään pohdittu, miten saisimme innostettua nuoria naisia mukaan yhdistyksemme toimintaan ja järjestettyä sellaista toimintaa, joka palvelisi heitä parhaiten. Yhdistyksen strategiatyöskentelyssä vuonna 2019 syntyi idea Nuorten naisten johtajuuskoulusta. Kirjoitimme sen auki strategiaamme 2020-2023.

Taustalla on maailmanlaajuinen YWCA Leadership -toiminta ja NNKY-liikkeen tavoitteet vahvistaa nuorten naisten johtajuutta, kannustaa heitä osallistumaan, tukemaan toisiaan ja toimimaan aktiivisesti yhteiskunnassa.

Syksyllä 2019 valmistui ensimmäinen hankesuunnitelma, jolla lähdimme hakemaan rahoitusta.

Nuorten Naisten Johtajuuskoulu -kehittämishanke toimi vuosina 2020-2021 Aluehallintoviraston myöntämällä valtionavustuksella nuorisoalan paikallisen ja alueellisen toiminnan kehittämiseksi.

NNJK hankeraportti 2021
NNJK hankesuunnitelma 2022-2023