Luomakuntahankkeen (2018-2020) tarkoituksena on tarjota lapsille ja nuorille iloa luonnosta ja eläimistä sekä lisätä heidän kiinnostustaan ympäristöasioihin. Tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten ajattelun taitoja sekä rohkaista heitä kestävään kehitykseen.

Hankkeen teemoja ovat muun muassa luonnossa hiljentyminen ja luonnon aistiminen, ruoan ekologisuus, kierrätys, Itämeren suojelu, eläimet sekä luonto kaupungissa.

Ympäristöfilosofiaa ja ekoteologiaa lapsille

Luomakuntahankkeen taustalla on erityisesti tieteenalat ympäristöfilosofia, ympäristöestetiikka, ympäristökasvatus ja ekoteologia. Kokonaisuutta voidaan kutsua myös ympäristösivistykseksi. Hankkeessa on pyritty selvittämään, miten lasten ja nuorten myötätuntoa eläimiä ja luontoa kohtaan voidaan kehittää ja millaisin menetelmin ohjata heitä ympäristöystävällisen arjen toteuttamiseen.

Eri tieteitä hankkeen ohjausryhmässä ovat edustaneet Leena Vilkka, Yrjö Sepänmaa, Riitta Wahlström ja Pauliina Kainulainen. Ohjausryhmä on toiminut ideariihenä ja ollut taustatukena hankkeen laadullisten tavoitteiden kehittämisessä. Ohjausryhmä on osallistunut myös materiaalipankin luomiseen.

Yrjö Sepänmaa on tuonut hankkeeseen erityisesti ympäristöesteettistä pohdintaa ja Pauliina Kainulainen ekoteologiaa. Riitta Wahlström on kouluttanut leirinohjaajia syvempään luontoyhteyteen konkreettisilla aistiharjoituksilla metsässä.  Leena Vilkan tieteenala ympäristöfilosofia on korostanut ajattelu- ja argumentaatiotaitoja lasten ikätasolle sovelletusti sekä tuonut eläinten oikeuksien ja ympäristöetiikan teemoja lasten ja nuorten kanssa käytäviin keskusteluihin.

Hankkeen toimintaa ovat koululaisten luonto- ja eläinkerhot sekä loma-aikoina luonto- ja eläinaiheiset leirit. 

Materiaalipankista löydät hankkeeseen liittyviä artikkeleita.