Tältä sivulta löytyy luomakuntahankkeen materiaalia. Linkit otsikoissa.

Luomakuntahankkeen raportti

Luomakuntahanke oli käynnissä vuosina 2018-2020. Mitä hankkeella tavoiteltiin ja miten tavoitteet saavutettiin?

Millaisia ajatuksia lapsilla on luonnosta ja eläimistä? 

Kooste siitä, millaisia havaintoja hankkeen aikana tehtiin lasten ajatuksista sekä esimerkkejä lasten taideteoksista ja teksteistä.

Leena Vilkka: Lapset pelastavat maapallon

Parasta mitä voimme tehdä on kasvattaa lapset ja nuoret ympäristötietoisuuteen ja ekologiseen elämäntapaan. Jokaisessa lapsessa asuu kaipuu eläin- ja luontoyhteyteen. Omakohtaisesta suhteesta eläimeen tai metsään kasvaa syvä kiintymys ja huolenpito luomakunnasta.

Leena Vilkka: Eläimen oikeus elämään

Meidän on kohdeltava eri lajeihin kuuluvia oikeudenmukaisesti ja otettava huomioon, että monet eläimet ovat tuntevia ja tietoisia olentoja yhtälailla kuin ihmisetkin.

Leena Vilkka: Luonnon monimuotoisuus

Määrällisesti eniten uhanalaisia lajeja on sammalissa, putkilokasveissa, perhosissa, kovakuoriaisissa ja jäkälissä. Metsät ovat elintärkeitä ja metsien talouskäyttö on uhanalaisuuden merkittävä syy. Luonnon monimuotoisuus on kaiken elämän edellytys maapallolla. Viime kädessä ihminen ja luonto ovat yhtä. Kaikki, mitä tapahtuu luonnolle, tapahtuu myös ihmiselle. Luomakunnan tragedia koskettaa syvästi ihmisen omaa hyvinvointia.

Leena Vilkka: Jumala näyttäytyy luonnossa

Vahva luontosuhde näkyy runsaana luonnonympäristöissä liikkumisena ja positiivisesti koettuna terveytenä. Luontosuhde kehittyy lapsuudessa, mutta voi aikuisellakin vahvistua voimakkaista luontoelämyksistä.

Pauliina Kainulainen: Ekoteologiaa lapsille

Ekoteologia on yksi luomakuntahankkeen taustalla vaikuttavista tieteenaloista. Hankkeen toiminta ei ole uskonnollista, mutta ekoteologiasta tutut luonnossa hiljentyminen ja luomakunnan kunnioitus ovat osa sitä. Kirjoittajana teologian tohtori Pauliina Kainulainen.

Yrjö Sepänmaa: Luomakunnan kanssa luontorauha! 

Emeritusprofessori Yrjö Sepänmaa kirjoittaa ympäristöestetiikasta, jonka arvot näkyvät myös luomakuntahankkeessa, sekä luontorauhasta ja sen julistamisesta.

Näkyvä Nainen: Iloa luonnosta ja eläimistä

Luomakuntahankkeen koordinaattori Katri van Wensenin haastattelu Näkyvä Nainen -lehdessä.

Riitta Wahlström: Miten kasvattaa luontoa rakastava lapsi? 

Psykologi ja kasvatustieteen lisensiaatti, ympäristökasvatuksen asiantuntija Riitta Wahlström havainnollistaa, miten lapsen voi saada kiinnostumaan luonnosta ja opettaa arvostamaan sitä.

Riitta Wahlström: Luontoyhteyden voimistaminen lasten ja nuorten leireillä – harjoituksia

Tässä artikkelissa neuvotaan muutamia yksinkertaisia harjoituksia, joilla voi vahvistaa lasten ja nuorten luontosuhdetta.

Riitta Wahlström: Luonnonmukainen metsä ja hyvinvointi

Riitta Wahlström kirjoittaa metsien hyvinvointi- ja terveysvaikutuksista sekä syväekologiasta.

Luomakuntahanke: Iloa luonnosta ja eläimistä

Helsingin NNKY on käynnistänyt luomakuntahankkeen. Tavoitteena on kehittää tyttöjen ajattelun taitoja sekä rikastuttaa ja syventää
eläin- ja luontosuhdetta ympäristöfilosofian
ja ekoteologian hengessä.