Johtajuuden kehittämiseksi ja tasa-arvon lisäämiseksi

NUORTEN NAISTEN JOHTAJUUSKOULU-HANKE

Vaikka Suomi mielletään yhdeksi maailman tasa-arvoisimmista maista, sukupuolten välinen tasa-arvo etenkin työelämässä toteutuu puutteellisesti. Naisten määrä johtavissa asemissa on edelleen merkittävästi alhaisempi kuin miesten. Vaikuttaviksi tekijöiksi on tunnistettu mm. arkuus hakeutua johtajiksi, sukupuolittuneet uravalinnat, lasikatto-efekti, normit ja arvot.

NNJK on vuonna 2020 AVI:n kehittämisrahoituksella käynnistetty ja toiminta jatkui vuonna 2022 Helsingin kaupungin rahoittamana ja jatkuu yhdistyksen omana toimintana edelleen. Toiminnan tavoitteena on kehittää nuorten 15-29-vuotiaiden naisiksi identifioituvien johtajuustaitoja ja antaa heille keinoja ja itsevarmuutta seurata unelmiaan. Tarkoitus on vähentää sukupuolten välistä epätasa-arvoa etenkin työelämässä ja pitää sisällään muun muassa erilaisia kurssikokonaisuuksia, tilaisuuksia ja tapahtumia sekä mentoriohjelman 18-vuotta täyttäneille osallistujille. Toiminta on maksutonta osallistujille.

Kysymykset ja yhteistyöehdotukset: leena.vilkka@hnnky.fi
Toiminnasta kiinnostuneet voivat seurata meitä instagramissa nimimerkillä @nuorijohtajuus

Ohjausryhmä: Jonna Hällström, Katri Jussila, Wilma Tallgren, Erika Pikkuhookana ja Leena Vilkka.

JOHTAJUUSKOULUN VERKKOKURSSI

Johtajuuskoulun verkkokurssi on kaikille johtajuuden perusteista kiinnostuneille suunnattu kurssi. Kurssi on maksuton ja sen voi suorittaa helposti itselle sopivana hetkenä milloin vain ja missä vain!

Tilaa ja lataa kurssi osoitteesta Nuorten Naisten Johtajuuskoulutus | (verkkovalmentajat.fi)

“Monipuolista, inspiroivaa ja rohkaisevaa tekemistä koko ajan! Ihan huippua!” Palautetta verkkokurssista.

OPPILAITOSYHTEISTYÖ

Löydä johtajuutesi -kurssi

Järjestämme kurssitoimintaa myös yhteistyössä eri oppilaitosten kanssa. Koulutuksien kesto ja sisältö sovitetaan toiveiden mukaisesti. Kursseja on muun muassa Vuosaaren lukiossa ja Kielilukiossa.

Kokonaisuudet perustuvat osallistaviin harjoituksiin ja pitävät sisällään mahdollisuuksien mukaan vierailevia puhujia. Koulutukset koostuvat 14 johtajuusteemasta, joista muokataan osallistujien toiveiden mukainen kokonaisuus. Tarkoituksena on kehittää osallistujia kokonaisvaltaisesti keskittyen niin itsensä kuin muidenkin johtamiseen.

“Kokonaisuudessaan ihan huippu koulutus ja opin paljon itsestäni ja ryhmässä toimimisesta.”

“Hauska ohjelma, ei liian semmonen koulumainen et istuttais 3h päivässä ku te puhutte vaan kivoja praktisia tehtäviä.”

“Todella hyvin johdettu ja ohjattu! Ohjaajat todella mukavia ja läheisiä!”

Kurssitoimintaamme osallistuneiden palautetta.

NNJK MENTORIOHJELMA

NNJK mentoriohjelma antaa 18-vuotta täyttäneille naisille mahdollisuuden yksilölliseen ohjaukseen. Mentoriohjelmassa yhdistämme aktorit eli mentoroitavat heille sopivien mentorien kanssa, jotka pystyvät neuvomaan heitä heidän matkallaan kohti omia tavoitteitaan ja unelmiaan. Mentori ja aktori tapaavat vähintään viisi-kuusi kertaa noin puolentoista tunnin ajan. Tapaamisissa keskustellaan aktorin tulevaisuuden haaveista, asetetaan selkeät tavoitteet ja työskennellään yhdessä niitä kohti.

Mentoriohjelman keskiössä on rakentava, henkilökohtaisia tavoitteita tukeva yhteistyö, joka lisää aktorin taitoja sekä tietämystä ja kasvattaa hänen itseluottamustaan seurata unelmiaan. Mentori puolestaan kehittää taitojaan ohjaajana ja alan asiantuntijana päästen seuraamaan nuoren matkaa ja kehitystä. Ilmoittaudu rohkeasti mukaan toimintaan. Ohjelma on käynnissä koko vuoden ajan, joten pystyt sovittamaan osallistumisesi aikataulusi mukaisesti.

“Jos et tiedä minne olet menossa, kysy joltakin joka on ollut siellä jo.”

-J Loren Norris

MUU NNJK -TOIMINTA

Nuorten naisten johtajuus-podcast

Etsitkö jotain kiinnostavaa kuunneltavaa? Nuorten naisten johtajuus -podcast paneutuu tasa-arvokysymyksiin ja johtajuuteen. Podcastia pitävät yhdistyksen nuoret Susanna Vilkka ja Wilma Tallgren. Podcast pitää sisällään mielenkiintoisia vierailijoita sekä monipuolisia näkökulmia käsiteltäviin aiheisiin. Podcast on kuunneltavissa helposti spotifyn kautta.

VAPAAEHTOISEKSI?

Kiinnostaako johtajuus ja itsensä kehittäminen? Haluatko kehittyä muiden ohjaamisessa tai oletko jo alan osaaja, joka voisi lahjoittaa hiukan aikaansa hyvälle asialle? Osaatko jo tai haluatko kehittyä esimerkiksi viestinnässä, sosiaalityön alalla tai vaikka HR taitojen osalta?

Etsimme vapaaehtoisia, jotka voisivat lahjoittaa hieman aikaansa johtajuuskoulun toiminnalle. Vapaaehtoinen voi osallistua esimerkiksi kurssin vetämiseen, tapahtuman suunnitteluun tai vaikka niistä viestimiseen. Vapaaehtoiset koulutetaan, joten tämä tehtävä sopii myös niille, jotka eivät vielä ole kaiken osaajia, mutta haluavat kehittyä ja kokeilla rajojaan.

Vapaaehtoiset voivat itse päättää minkä verran aikaa he lahjoittavat ja millaisia tehtäviä he tekevät. Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi rohkeasti, sillä otamme mielellämme porukkaan kaikenlaisia vapaaehtoisia.

MISTÄ KAIKKI ALKOI?

Helsingin NNKY:ssä oli pitkään pohdittu, miten saisimme innostettua nuoria naisia mukaan yhdistyksemme toimintaan ja järjestettyä sellaista toimintaa, joka palvelisi heitä parhaiten. Yhdistyksen strategiatyöskentelyssä vuonna 2019 syntyi idea Nuorten naisten johtajuuskoulusta. Kirjoitimme sen auki strategiaamme 2020-2023.

Taustalla on maailmanlaajuinen YWCA Leadership -toiminta ja NNKY-liikkeen tavoitteet vahvistaa nuorten naisten johtajuutta, kannustaa heitä osallistumaan, tukemaan toisiaan ja toimimaan aktiivisesti yhteiskunnassa.

Syksyllä 2019 valmistui ensimmäinen hankesuunnitelma, jolla lähdimme hakemaan rahoitusta. Nuorten Naisten Johtajuuskoulu -kehittämishanke toimi vuosina 2020-2021 Aluehallintoviraston myöntämällä valtionavustuksella nuorisoalan paikallisen ja alueellisen toiminnan kehittämiseksi.

NNJK hankeraportti 2021
NNJK hankesuunnitelma 2022-2023