Maailmanlaajuinen NNKY-liike on tarjonnut turvallisempia tiloja ympäri maailmaa jo vuodesta 1855. Turvallisemmat tilat tarjoavat ympäristön, jossa ihmiset voivat kokea olonsa turvalliseksi ja miellyttäväksi jakaa kokemuksiaan, ideoitaan, kysymyksiään ja unelmiaan ilman pelkoa häpeästä, syrjinnästä tai huomiotta jättämisestä. Haluamme varmistaa NNKY:n kolmioperiaatteen mukaisesti osallistujiemme psyykkisen, fyysisen ja hengellisen turvallisuuden, joten noudatamme kaikessa toiminnassamme seuraavia turvallisemman tilan periaatteita:

Saavutettava ja turvallinen sijainti

Tarjoamme tasavertaiset osallistumismahdollisuudet kaikille huomioiden erityisesti erilaiset vähemmistöryhmät. Tilamme ovat viihtyisät, helposti saavutettavissa ja tarjoavat yksityisyyttä.

Johtajuus ja osallisuus

Toimintamme rakentuu osallistujiemme omista toiveista, tarpeista ja ideoista. Edistämme rohkeasti tyttöjen ja sukupuoltaan pohtivien johtajuutta myös toiminnan ulkopuolella.

Paikkansapitävä ja luotettava tieto

Jaamme tietoa ja tukea sukupuoleen ja hyvinvointiin liittyvistä teemoista elämän eri vaiheissa. Työtämme ohjaa sukupuoli-, kulttuuri- ja uskontosensitiivinen työote.

Luottamuksen rakentaminen

Keskustelut ovat luottamuksellisia ja toimintaan luodaan hyväksyvä ilmapiiri, jossa myös vaikeiden aiheiden käsittely on mahdollista. Toimintamme perustuu vertaisuuteen ja yhteisöllisyyteen.

Kokonaisvaltainen lähestymistapa

Huomioimme ne moninaiset tekijät, jotka vaikuttavat ihmisen kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin. Tuemme jokaisen mahdollisuutta omannäköiseen elämään.

Sukupolvien välinen yhteistyö

Edistämme toiminnallamme sukupolvien välistä jakamista ja yhdessä tekemistä. Toivotamme kaikki osallistujat tervetulleeksi NNKY:n suureen sisarpiiriin.

Arvokkuus ja kunnioitus

Jokainen saa osallistua toimintaamme omana itsenään ja omalla tavallaan. Moninaisuus nähdään voimavarana, se tehdään näkyväksi ja sitä juhlistetaan.

Kumppanuus ja vastuullisuus

Yhteistyössä työntekijöidemme, jäsentemme, kumppaniemme ja osallistujiemme kanssa edistämme tasa-arvoa ja jokaisen turvallista osallistumista. Puutumme epäasialliseen kohteluun ja syrjintään.

Turvallisemman tilan periaatteemme pohjautuvat YWCA-maailmanliiton turvallisten tilojen malliin.