Helsingin NNKY:n tyttötyössä hyödynnetään Turvallisen tilan mallia, joka on kehitetty vastaamaan erityisesti Vuosaaresta nousseita tarpeita. Tavoitteena on vahvistaa tyttöjen itsetuntoa, vertaissuhteita ja osallisuutta. Tila on käyttäjilleen psyykkisesti, fyysisesti ja hengellisesti turvallinen. Tytöt voivat olla omana itsenään yhteiskunnan ja yhteisöjen paineiden ulkopuolella. Yhdessä tyttöjen kanssa luodaan tilan – tyttöjen olohuoneen – periaatteet.

Vuosaaren tyttöjen olohuoneessa on avointa olohuonetoimintaa, pienryhmiä, retkiä ja kesäleiri. Tyttöjen olohuoneessa on myös mahdollista toimia vapaaehtoisena aikuisena.

Tyttöjen olohuone sijaitsee Rastilassa, ihan metroaseman vieressä, osoitteessa Retkeilijänkatu 7 A (katutaso).

 

Yhteystiedot:

Tanja Rajala
tyttötyön johtaja
kouluyhteistyö, pienryhmätoiminta, opiskelijayhteydenotot
p. 040-551 9389, tanja.rajala(at)hnnky.fi

Tuula Ylänne
vapaaehtoistoiminnan vastaava ohjaaja
vapaaehtoistoiminta, kesäleiri
p.045-8600 922, tuula.ylanne(at)hnnky.fi

Nana Stenius
tyttötyön vastaava ohjaaja
avoin olohuonetoiminta, loma-ajan toiminta
p. 040-551 9384, nana.stenius(at)hnnky.fi

Tyttöjen olohuone:
tyttojenolohuone(at)hnnky.fi
Facebook: www.facebook.com/tyttojenolohuonehnnky
Instagram: www.instagram.com/tyttojenolohuone