TYTTÖTYÖN OHJAAJA

Helsingin NNKY:n Tyttöjen olohuone etsii tyttötyön ohjaajaa määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 7.1.-31.5.2020. Työsuhde on 80% (30h/vko) täydestä työajasta. Toimintaa rahoittaa STEA.

Tyttöjen olohuone on vain tytöille tarkoitettu tila Rastilassa. Tyttöjen olohuone järjestää avointa toimintaa, pienryhmätoimintaa ja loma-ajan toimintaa eri-ikäisille tytöille. Tavoitteena on vahvistaa tyttöjen itsetuntoa, vertaissuhteita ja osallisuutta. Toiminnassa hyödynnetään Turvallisen tilan mallia, joka on kehitetty vastaamaan erityisesti Vuosaaresta nousseita tarpeita. Tyttöjen olohuone on käyttäjilleen psyykkisesti, fyysisesti ja hengellisesti turvallinen – jokainen tyttö saa tulla omana itsenään, hänet kohdataan ja häntä kunnioitetaan sellaisena kuin hän on.

Tyttötyön ohjaajan työtehtäviin kuuluu Tyttöjen olohuoneen toiminnan suunnittelu ja toteutus sekä viestinnälliset tehtävät. Työaika sijoittuu pääsääntöisesti ma-pe klo 10-20 välille, sekä sisältää mahdollisesti myös viikonlopputyötä. Työ on valtaosin kohtaavaa työtä.

Toivomme sinulta:
-koulutustausta esim. nuoriso-ohjaaja, sosionomi tai yhteisöpedagogi
-vähintään viiden vuoden työkokemusta lasten tai nuorten parissa
-ryhmänohjaustaitoja
-vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
-viestintäosaamista
-sukupuolisensitiivistä ja kulttuurisensitiivistä työotetta

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n mukainen rikostaustaote. (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 14.6.2002/504)

Lähetä CV ja vapaamuotoinen hakemus palkkatoiveineen yhtenä liitetiedostona tyttötyön vastaavalle ohjaajalle: susanna.kuusisto@hnnky.fi. Paikka täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä. Olethan siis nopea. Lisätietoja antaa Susanna Kuusisto, puh. 040-5519384