TYTTÖTYÖN OHJAAJA

Helsingin NNKY:n Tyttöjen olohuone etsii tyttötyön ohjaajaa määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.10.-31.12.2019. Toimintaa rahoittaa STEA.

Tyttöjen olohuone on vain tytöille tarkoitettu tila Rastilassa. Tyttöjen olohuone järjestää avointa toimintaa, pienryhmätoimintaa ja loma-ajan toimintaa eri-ikäisille tytöille. Tavoitteena on vahvistaa tyttöjen itsetuntoa, vertaissuhteita ja osallisuutta. Toiminnassa hyödynnetään Turvallisen tilan mallia, joka on kehitetty vastaamaan erityisesti Vuosaaresta nousseita tarpeita. Tyttöjen olohuone on käyttäjilleen psyykkisesti, fyysisesti ja hengellisesti turvallinen – jokainen tyttö saa tulla omana itsenään, hänet kohdataan ja häntä kunnioitetaan sellaisena kuin hän on.

Tyttötyön ohjaajan työtehtäviin kuuluu Tyttöjen olohuoneen toiminnan viestintä, suunnitteleminen ja toteuttaminen. Työaika sijoittuu ma-pe klo 12-20 välille, sekä mahdollisesti myös viikonlopputyötä, työ on valtaosin kohtaavaa työtä.

Toivomme sinulta:
-koulutustausta esim. nuoriso-ohjaaja
-vähintään viiden vuoden työkokemusta lasten tai nuorten parissa
-ryhmänohjaustaitoja
-vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
-viestintäosaamista
-sukupuolisensitiivistä ja kulttuurisensitiivistä työotetta

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n mukainen rikostaustaote. (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 14.6.2002/504)

Lähetä CV ja vapaamuotoinen hakemus palkkatoiveineen yhtenä liitetiedostona tyttötyön johtajalle: miia.meling@hnnky.fi. Paikka täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä. Olethan siis nopea. Lisätietoja antaa Miia Meling, puh. 040 551 93 89.