TYTTÖTYÖN OHJAAJA

Helsingin NNKY:n Tyttöjen olohuone etsii tyttötyön ohjaajaa määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 15.8.-31.12.2019. Toimintaa rahoittaa STEA ja tehtävä mahdollisesti jatkuu myös vuonna 2020.

Tyttöjen olohuone on vain tytöille tarkoitettu tila Rastilassa. Tyttöjen olohuone järjestää avointa toimintaa, pienryhmätoimintaa ja loma-ajan toimintaa eri-ikäisille tytöille. Tavoitteena on vahvistaa tyttöjen itsetuntoa, vertaissuhteita ja osallisuutta. Toiminnassa hyödynnetään Turvallisen tilan mallia, joka on kehitetty vastaamaan erityisesti Vuosaaresta nousseita tarpeita. Tyttöjen olohuone on käyttäjilleen psyykkisesti, fyysisesti ja hengellisesti turvallinen – jokainen tyttö saa tulla omana itsenään, hänet kohdataan ja häntä kunnioitetaan sellaisena kuin hän on.

Tyttötyön ohjaajan työtehtäviin kuuluu Tyttöjen olohuoneen toiminnan viestintä, suunnitteleminen ja toteuttaminen. Työaika sijoittuu ma-pe klo 12-20 välille ja on valtaosin kohtaavaa työtä.

Toivomme sinulta:
-koulutustausta esim. psykologi tai kasvatustieteiden maisteri
-vähintään viiden vuoden työkokemusta lasten tai nuorten parissa
-ryhmänohjaustaitoja
-vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
-viestintäosaamista
-sukupuolisensitiivistä ja kulttuurisensitiivistä työotetta

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n mukainen rikostaustaote. (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 14.6.2002/504)

Lähetä CV ja vapaamuotoinen hakemus palkkatoiveineen yhtenä liitetiedostona 4.8. mennessä toiminnanjohtajalle: leena.vilkka@hnnky.fi . Haastattelut pidetään viikolla 32  tiistaina ja torstaina klo 15.30 alkaen. Lisätietoja antaa Leena Vilkka ma 29.7. klo 10-12 puh. 044-5944528.